IDPI

Tag "Švicarska"

    Ogled o specifičnostima vanjske politike u federalnim državama: lekcije za BiH

Ogled o specifičnostima vanjske politike u federalnim državama: lekcije za BiH

Prikazani osvrt upućuje na važnost unutarnje konsolidacije i afirmacije kooperativnog pristupa rješavanju problema u cilju ostvarenja koherentne akcije na državnoj razini. Specifičnost vanjske politike u federalnim državama je ta da se ona mora zasnivati na, koliko god je to moguće, jasnim i nedvojbenim ustavnim i/ili zakonskim odredbama kojima se, pored ostalog, utvrđuje način kreiranja vanjskopolitičkih ciljeva, politika i praksi, te uloga odnosno nadležnosti federalnih jedinica.

Read Full Article

Naši sponzori

ERONET

Arhiva

Naša izdanja

Zadnje objave

    Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

0 comment Read Full Article
Contact Form Powered By : XYZScripts.com