IDPI

Tag "odluka ustavnog suda bih"

Kritička ocjena interpretativnih aspekata Odluke Ustavnog suda BiH od 1. srpnja 2000. (II.)

Nakon ocjene Odluke U 5/98-III, ocjene koja tu Odluku objašnjava u svjetlu ideje politizacije i političke ideologije kao dominantnog i posve arbitrarnog činitelja interpretacije, autor nudi nekoliko analogija iz pravne prošlosti, uglavnom iz američkog i njemačkog konteksta, kako bi uputio na vjerojatne buduće pravce u kojima će se kretati percepcije (i buduće reinterpretacije) dotične Odluke.

Read Full Article

Kritička ocjena interpretativnih aspekata Odluke Ustavnog suda BiH od 1. srpnja 2000. (I.)

Glavni cilj ovoga ogleda sastoji se u ocjeni Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odluke kojom se nastojalo dokazati tezu da Daytonski ustav za BiH implicira konstitutivnost sva tri naroda BiH, zajedno sa „Ostalima“, na teritoriji cijele BiH. U ogledu autor ukazuje zašto je ta odluka neuvjerljiva, odnosno zašto i u kom smislu ona počiva na pogrešnoj i neuvjerljivoj interpretaciji Ustava BiH. U prvome dijelu ogleda, u smislu nužnoga uvoda, autor izlaže neke premise na kojima bi trebalo počivati svako pravno tumačenje, pa samim tim nudi nešto općenitiju sliku procesa tumačenja, uključujući prije svega pravno, koje bi trebalo važiti za sve ustavne sudove, ne samo bosanskohercegovački.

Read Full Article

Naši sponzori

ERONET

Arhiva

Naša izdanja

Zadnje objave

    Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

0 comment Read Full Article
Contact Form Powered By : XYZScripts.com