IDPI

O nama

O INSTITUTU

Institut za društvena-politička istraživanja (IDPI) je politički neovisan istraživački centar. Naša je misija unapređivanje i razvoj ekspertize u području državne organizacije i upravljanja. Institut je osnovan 2013. godine, a ured je u Mostaru, u Bosni i Hercegovini (BiH). IDPI se usredotočuje na istraživanje i očuvanje multikulturalnosti i multinacionalnog diverziteta u BiH.

IDPI provodi istraživanja o načinima osnaživanja demokratskih veza između državnih institucija i društva te konstitutivnih naroda BiH. IDPI analizira političke i društvene pojave vezane za principe demokratskog legitimiteta i društvenog diverziteta BiH, te zaštitu individualnih i kolektivnih prava, uključujući i zaštitu nacionalnih manjina.

AKTIVNOSTI INSTITUTA

Institut provodi širok spektar aktivnosti, uključujući znanstvena istraživanja, izdavaštvo, savjetovanje i analizu politika. Posebna se pozornost posvećuje empirijskim istraživanjima, čiji rezultati pridonose praksi dobre uprave u BiH i njenom odnosu prema idejama federalizma, decentralizacije i upravljanja konfliktima. IDPI se oslanja na relevantna međunarodna iskustva s glavnim ciljem poboljšanja društvenih i političkih odnosa i struktura upravljanja u Bosni i Hercegovini.

IDPI je aktivan u sljedećim specifičnim područjima:

  • Teorija i praksa federalizma
  • Sprječavanje sukoba, upravljanje konfliktima i rješavanje sukoba
  • Zaštita manjina
  • Europeizacija / Globalizacija
  • Modeli sustava vlasti i upravljanja
  • Javna uprava
  • Horizontalna / vertikalna suradnja i koordinacija
  • Prekogranična suradnja
  • Upravljanje resursima

IZDANJA

IDPI je objavio brojne članke, analize i tekstove na hrvatskom i engleskom jeziku na svojoj internet stranici.

IDPI je objavio tri knjige dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku:

Bosna i Hercegovina: Federalizam, ravnopravnost, održivost (hrvatski i engleski)

Dražen Pehar: Vladavina zakona i njeni čuvari (hrvatski)

Valentino Grbavac: Neravnopravna demokracija: Politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini (hrvatski i engleski)

STRUČNI TIM

Dražen Barbarić, Voditelj Stručnog tima

E-pošta: drazen.barbaric@gmail.com

Dražen Barbarić je docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Trenutno je pročelnik Odjela za političke znanosti i tajnik Vijeća poslijediplomskih studija. Magistrirao je političke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirao političke znanosti na Sveučilištu u Sarajevu. Nekoliko je godina član organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Identiteti – kulture – jezici, koju organizira Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Također, član je uredništva znanstvenog časopisa Kultura komunikacije i godišnjaka Identiteti – kulture – jezici koje objavljuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Do sad je objavio 15 znanstvenih članaka i sudjelovao u radu 26 znanstvenih skupova. Kroz program razmjene Erasmus + predavao je na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Matej Bel u Banskoj Bistrici u Slovačkoj i na Fakultetu za društvene studije Sveučilišta Masaryk u Brnu, Češka. Unutar istog programa bio je mentor dvjema doktoratima tijekom jednog semestra: Joanni Maurer sa Sveučilišta Masaryk u Češkoj i Ignaciju Jesusu Serranu Contrerasu sa Sveučilišta u Granadi, Španjolska. Sudjelovao je na brojnim istraživačkim projektima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Dva nedavna projekta koja vrijedi spomenuti su: „Suzbijanje dezinformacija u V4 i balkanskoj regiji: Mapiranje potreba, izgradnja kapaciteta i stvaranje građanskog aktivizma“ u organizaciji GLOBSEC-a (Bratislava, Slovačka) i „Priprema budućih učitelja na zapadnom Balkanu: Educiranje za demokraciju i ljudska prava 2018.-2021.“ u organizaciji Europskog centra Wargeland (Vijeće Europe i norveško Ministarstvo vanjskih poslova). Glavna područja njegova znanstvenog interesa su suvremena politička teorija, geopolitika, mirovne studije, teorije nacije i nacionalizma, politička mitologija i ideologija.

Ivan Vukoja, predsjednik Skupštine i član Stručnog tima

Mostar, Bosna i Hercegovina

E-pošta: ivan.vukoja@idpi.ba

Ivan Vukoja je pjesnik, sociolog i likovni kritičar. G. Vukoja ima magisterij iz sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska. Glavni je urednik časopisa za političku kulturu i društvena pitanja “Status”. Urednik je knjige „Bosna i Hercegovina: Federalizam, ravnopravnost, održivost“. Njegovi eseji i članci objavljeni su u brojnim znanstvenim, književnim i umjetničkim publikacijama. Član je Društva hrvatskih književnika u Zagrebu. G. Vukoja je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i voditelj Odjela za kulturu, medije, sport i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

Milan Sitarski, glasnogovornik i član Stručnog tima

Mostar, Bosna i Hercegovina

E-pošta: milan.sitarski@idpi.ba

Milan Sitarski ima magisterij povijesti na Sveučilištu u Beogradu. Član je Stručnog tima Instituta za društvena i politička istraživanja (IDPI) u Mostaru. G. Sitarski bio je koordinator Centra za istraživanja religije (CIRel) u Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ) od 2004. do 2011. godine. Također je bio voditelj projekta “Reformski obrazovni krugovi” i tajnik za obrazovanje i organizator tečaja na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži. Urednik je knjige „Bosna i Hercegovina: Federalizam, ravnopravnost, održivost“. Certificirani je trener za pisanje javnih politika. Održao je brojne tečajeve i savjetovanja za institucije javne uprave, vjerske zajednice, političke stranke, organizacije civilnog društva, studente i druge ciljne skupine u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji o institucijama EU, politici EU i regionalnim političkim kretanjima u Jugoistočnoj Europi.

Ivan Pepić, član Stručnog tima

Ženeva, Švicarska

E-pošta: ivan.pepic@idpi.ba

Ivan Pepić je magistrirao politologiju na Sveučilištu u Zagrebu i magistrirao europske studije na Sveučilištu u Ženevi. 2015. godine bio je Erasmus student na Odsjeku političkih znanosti Sveučilišta u Beču. Njegovi istraživački interesi uključuju komparativnu politiku, teorije rješavanja sukoba, političke sustave u podijeljenim društvima i jugoistočnoj Europi, kao i europsko pamćenje i savjest. Sudjelovao je na konferencijama belgijskih, hrvatskih i drugih udruga za politologiju, a nedavno je objavio „Usporedbu konsocijacijske i centrifugalne demokracije: Švicarska i Bosna i Hercegovina“ u Hrvatskom časopisu za političke znanosti (s V. Raosom) i „Europeizacija hrvatskog političkog sustava“ (poglavlje knjige s H. Speharom, izdavač Palgrave Macmillan).

Tvrtko Milović, politički analitičar i član Stručnog tima

Kiseljak, Bosna i Hercegovina

E-pošta: tvrtko.milovic@idpi.ba

Tvrtko Milović je novinar. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a magisterij iz politologije je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Do sada je radio u više televizijskih kuća kao reporter, urednik, direktor programa i generalni direktor. Radio je na produkciji priloga i dokumentarnih filmova, a uređivao je informativne programe. Milović je do sada objavio i nekoliko stotina pisanih članaka, reportaža, intervjua i kolumni iz različitih društveno-političkih tema. Za potrebe različitih projekata, g. Milović je napisao i niz znanstvenih članaka. Član je Predsjedništva Društva hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini.

Dejan Vanjek, vanjski znanstveni suradnik

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-pošta: dejan.vanjek@idpi.ba

Dejan Vanjek diplomirao je filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu i magistrirao iz područja ljudskih prava i demokratizacije u jugoistočnoj Europi na Centru za interdisciplinarne poslijediplomske studije (CIPS – Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište u Bologni). Doktorirao je sociološke znanosti na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (2013). Bio je koordinator stručnog tima IDPI (Institut za društvena i politička istraživanja, Mostar, Bosna i Hercegovina) dok nije postao savjetnikom hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine (2014.-2018.). Vanjek je suosnivač i potpredsjednik Udruge za promicanje filozofije federalizma (APPF) u Mostaru. Trenutno je docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje predaje Filozofiju ljudskih prava i suvremene sociološke teorije. Autor je i koautor brojnih eseja, članaka i raznih priloga vezanih za federalizam, u inozemstvu i u zemlji.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com