IDPI

IDPI-jevu analizu o raspodjeli indirektnih poreza prenio Dnevni avaz

IDPI-jevu analizu o raspodjeli indirektnih poreza prenio Dnevni avaz

IDPI-jevu analizu o raspodjeli indirektnih poreza prenio Dnevni avaz
14 siječnja
13:33 2015

OTKRIVAMO | Raspodjele indirektnih poreza u FBiH pod lupom IDPI-ja

Sarajevo dobilo 1,2 milijarde KM prihoda drugih kantona

Ukidanje posebnog koeficijenta za Sarajevo svake godine bi oslobodilo 140 miliona KM za druge kantone

 

Zahvaljujući “posebnim rashodovnim potrebama” Sarajevski kanton je za osam godina imao 1,18 milijardi KM veće prihode nego što bi imao bez tog posebnog koeficijenta. Zajedno s Bosan­sko-podrinjskim kantonom (BPK) to ukupno iznosi 1,24 milijarde KM na ime poseb­nih potreba. Navedeno je to u analizi načina raspodjele indirektnih poreza u Fede­raciji BiH koju je sačinio In­stitut za društveno-poli­tička istraživanja (IDPI) iz Mostara.

 

Krajnja potrošnja

U analizi podsjećaju da se raspodjela sredstava s Je­dinstvenog računa radi na temelju “koeficijenata doz­načavanja”, koji prikazuju udio krajnje potrošnje izra­čunate kroz prijave PDV-a određene jedinice (FBiH, RS, Distrikt Brčko BiH) u ukupnoj krajnjoj potrošnji u BiH.

Prihodi koji se doz­načavaju entitetima i Dis­triktu Brčko čine osnovu njihovih budžeta, a raspod­jela je regulirana zakonima o pripadnosti javnih prihoda. Zbog kompleksnog ustav­nog uređenja Federacije, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH uvodi složeni sistem koeficijenata i proračuna na temelju kojih se prihodi s jedinstvenog računa dijele između Federacije, 10 kantona i 79 općina u ovom entitetu.

Pri izračunavanju koe­ficijenata postoje kriteriji isti za sve kantone, kao što su broj stanovnika, broj učenika, površina… , ali po­stoje i kantoni koju su na osnovu posebnih potreba dobili i posebne koeficijen­te, navodi se u analizi koju je sačinio IDPI.

– Uvođenje posebnih koeficijenata za neke kanto­ne rezultiralo je manjim prihodima od indirektnih poreza. Tri kantona s boš­njačkom većinom (Tuzlan­ski, Zeničko-dobojski, Un­sko-sanski) bila su us­kraćena za 784,7 miliona KM budžetskih prihoda.

Tri kantona s hrvatskom većinom (Zapadnohercego­vački, Livanjski, Posavski) su uskraćena za 120,9, a dva “mješovita” (Hercegovač­ko-neretvanski i Srednjobo­sanski) bila su uskraćena za 336,9 miliona KM budžet­skih prihoda – navedeno je, između ostalog, u analizi.

 

Nemaju komentar

Konstatirano je da pri­govore na posebne koefici­jente za Sarajevo imaju os­tali kantoni. Još je navede­no da bi ukidanje posebnog koeficijenta za Sarajevo go­dišnje oslobodilo 140 mi­liona KM za druge kantone i omogućilo mnogo rav­nomjerniji razvoj svih po­dručja FBiH.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH kažu da nemaju komentar na ovaj način raspodjele.

– Kada Uprava prebaci sredstva na račun Minis­tarstva finansija FBiH, tu se završava naša nadležno­st i sve ostalo je regulirano propisima koji su na snazi u Federaciji – kazao nam je Ratko Kovačević, portpa­rol UIO.

 

Šta bi bilo logično

Ako se pogledaju do­stupni socioekonomski po­kazatelji (indeks razvijeno­sti) kantona u FBiH, naj­logičniji izbor za posebne koeficijente su najnerazvi­jeniji kantoni: Posavski (PK) i Livanjski (LK). Po­savski je po novim izmje­nama zakona (2014.) dobio koeficijent 1,5, dok Livanj­ski već ima 1,1, a u analizi se konstatira da BPK ima dosta više od toga (1,8).

S posebnim koeficijentom Bez posebnog koeficijenta Razlika
1,652 milijarde dobio TK 1,982 milijarde bi dobio TK -330 milijuna KM
1,311 milijarde dobio ZDK 1,572 milijarde bi dobio ZDK -261 milijun KM
2,954 milijarde dobio KS 1,773 milijarde bi dobio KS +1.181 milijun KM

Dnevni avaz / B. Turković / IDPI

 

Izvornu IDPI-jevu analizu možete pročitati ovdje     |    Originalni tekst iz Dnevnog avaza dostupan je ovdje

 

 

 

About Author

Stručni tim IDPI

Stručni tim IDPI

Institut za društveno-politička istraživanja, Mostar, Bosna i Hercegovina | Institute for Social and Political Research, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Related Articles

Naši sponzori

ERONET

Arhiva

Naša izdanja

Zadnje objave

    Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

0 comment Read Full Article
Contact Form Powered By : XYZScripts.com