IDPI

O nama

Ukratko o Institutu

Institut za društvenopolitička istraživanja (IDPI) je politički neovisan centar za unapređenje i razvoj ekspertize u području organizacije države i upravljanja. Sjedište Instituta je u Mostaru, a osnovan je potkraj 2013. godine. Posebnu pozornost posvećuje pitanjima relevantnim za BiH i očuvanje njenoga multikulturalnog i multinacionalnog karaktera.

IDPI razvija, primjenjuje, unapređuje ideje i modele kojima se uspostavlja čvrsta veza između države odnosno njenih institucija i društva odnosno skupina koje ga konstituiraju. Koristi dobra međunarodna iskustva i izvore u području ključnih izazova s kojima se suočavaju moderne države, uz poseban naglasak na sustav organizacije, vladavine i upravljanja EU. Obrađuje domaće  probleme koji su društveno opravdani, sukladno načelima legitimnosti/legitimiteta uz puno akceptiranje bh. društvenog diverziteta. S tim u vezi djelovanje Instituta podjednako se rukovodi načelima zaštite individualnih i kolektivnih odnosno prava nacionalnih manjina.

 

Djelatnosti Instituta

Institut se bavi aktivnostima širokog spektra, od znanstvenih istraživanja i savjetodavnog djelovanja do praktičnih analiza i preporuka koje obrađuju uža pitanja vezana za funkcioniranje i koordinaciju javnih funkcija. Posebna se pozornost pridaje praktičnim istraživanja koja su empirijski utemeljena, a njihovi rezultati doprinose razvoju dobre organizacije upravljanja. Očigledna je potreba da se u Bosni i Hercegovini i njenoj javnosti afirmiraju ideje federalizma, decentralizacije i upravljanja konfliktima. S tim u vezi značajka IDPI-ja je da ovim pitanjima pristupa prvenstveno iz afirmativne međunarodno-komparativne perspektive, a sve u cilju unapređenja društvenopolitičkih odnosa i struktura u BiH.

Pored razmatranja temeljnih načela federalizma i decentralizacije te njihove uloge u rješavanju konflikta, zadatak je ponuditi stručnoj i široj javnosti uvid u relevantne i recentne suvremene primjene federalnih modela u svrhu rješavanja sukoba i postkonfliktne stabilizacije država i društava. Ovakav je pristup opravdan zbog činjenice da se svijet danas suočava s mnoštvom nasilnih konflikata, pri čemu se većina njih odvija unutar državnih granica, od kojih 2/3 završi bez pobjednika uz određeni vid međunarodnog posredovanja. Zbog svega navedenog, i zbog činjenice da su federalizam i decentralizacija moćna oruđa za postizanje i trajno očuvanje mira, IDPI je strateški opredijeljen za bavljenje pitanjima federalizma, decentralizacije i postkonfliktnog upravljanja. Nemjerljiv je konceptualni, teorijski i praktični značaj federalizma kao organizacijske koncepcije relevantne za pružanje učinkovitog odgovora na brojne izazove društveno-političkog realiteta i odnosa unutar BiH.

IDPI je djelatan u sljedećim specifičnim oblastima:

[double_paragraph]

[block]

 • Teorija i praksa federalizma
 • Prevencija i upravljanje konfliktom
 • Zaštita manjina
 • Europeizacija/globalizacija
 • Oblici vladanja/upravljanja[/block]

[block]

 • Javna administracija
 • Horizontalna/vertikalna
  suradnja i koordinacija
 • Prekogranična suradnja
 • Upravljanje resursima [/block] [/double_paragraph]

Naši sponzori

ERONET

Arhiva

Naša izdanja