IDPI

Posts From Dražen Pehar

    Multietničke refleksije o jednom neopravdano zaboravljenom i višestruko prekršenome Daytonskom mirovnom sporazumu

Multietničke refleksije o jednom neopravdano zaboravljenom i višestruko prekršenome Daytonskom mirovnom sporazumu

Autor: Dražen PEHAR Sažetak Ovaj se ogled bavi jednim zapostavljenim dokumentom, Daytonskim sporazumom o implementiranju Federacije Bosne i Hercegovine, potpisanim u Daytonu 10. studenog 1995. U prva su dva dijela predstavljene ključne odredbe, karakter te ključne implikacije sporazuma. U trećem dijelu problematizirana je provedba cijeloga daytonskog mirovnog plana u svijetlu Sporazuma o implementiranju Federacije, a u četvrtome su izložene preporuke na nekoliko razina, s ciljem pojašnjenja kako se, i na kojim

Read Full Article
    Multiethnic reflections on an unjustifiably suppressed and repeatedly violated Dayton agreement

Multiethnic reflections on an unjustifiably suppressed and repeatedly violated Dayton agreement

Author: Dražen Pehar SUMMARY   This essay deals with an unfairly neglected document, the Dayton Agreement on Implementing the Federation of Bosnia and Herzegovina, signed at Dayton on November 10 1995. The first two parts of the essay reproduce the key provisions and the character of the agreement, and also the agreement’s key implications. The third part of the essay aims to problematize the process of implementation of the Dayton

Read Full Article

Zarije Seizović o konstitutivnim narodima i ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini

Seizovićeva knjiga, i slične knjige sarajevskog politološkog kruga, često neodoljivo podsjećaju na komunističke pamflete iz vremena bivše Jugoslavije: puni parola, puni snažnih vjerovanja, velikih riječi, osjećaja da se sve prozrelo i sve shvatilo, ali s potpunim manjkom argumenata

Read Full Article

Što američki Kongres zna o Bosni i Hercegovini?

Steven Woehrel, specijalista za europska pitanja, u svojstvu je istraživača članovima i komisijama Kongresa SAD dostavio 24. siječnja 2013. izvješće pod naslovom „Bosna i Hercegovina: današnji problemi i politika SAD“. Autor u ovome ogledu nudi odgovor na pitanje može li jednom prosječnom američkom kongresmenu, nakon što pročita ovo Izvješće, slika o Bosni i Hercegovini biti jasnija od odsustva bilo kakve slike.

Read Full Article

Kritička ocjena interpretativnih aspekata Odluke Ustavnog suda BiH od 1. srpnja 2000. (II.)

Nakon ocjene Odluke U 5/98-III, ocjene koja tu Odluku objašnjava u svjetlu ideje politizacije i političke ideologije kao dominantnog i posve arbitrarnog činitelja interpretacije, autor nudi nekoliko analogija iz pravne prošlosti, uglavnom iz američkog i njemačkog konteksta, kako bi uputio na vjerojatne buduće pravce u kojima će se kretati percepcije (i buduće reinterpretacije) dotične Odluke.

Read Full Article

Kritička ocjena interpretativnih aspekata Odluke Ustavnog suda BiH od 1. srpnja 2000. (I.)

Glavni cilj ovoga ogleda sastoji se u ocjeni Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odluke kojom se nastojalo dokazati tezu da Daytonski ustav za BiH implicira konstitutivnost sva tri naroda BiH, zajedno sa „Ostalima“, na teritoriji cijele BiH. U ogledu autor ukazuje zašto je ta odluka neuvjerljiva, odnosno zašto i u kom smislu ona počiva na pogrešnoj i neuvjerljivoj interpretaciji Ustava BiH. U prvome dijelu ogleda, u smislu nužnoga uvoda, autor izlaže neke premise na kojima bi trebalo počivati svako pravno tumačenje, pa samim tim nudi nešto općenitiju sliku procesa tumačenja, uključujući prije svega pravno, koje bi trebalo važiti za sve ustavne sudove, ne samo bosanskohercegovački.

Read Full Article
    Teorija dediskurzacije i implementacija daytonskog mira kao nastavak stanja rata

Teorija dediskurzacije i implementacija daytonskog mira kao nastavak stanja rata

U Izetbegovićevom diskursu nalazimo primjere kršenja svih vrijednosti moralno-diskurzivne matrice: nalazimo mnoštvo kontradiktornih izjava o bitnim pitanjima bosanskohercegovačke politike; primjerice, iskaz o građanskoj BiH paralelno sa iskazom o bh. muslimanima kao temeljnom narodu BiH i čak kao većinskom narodu koji polaže posebna prava na tu državu; ili iskaz želje da pokrene rat zbog obrane bh. suvereniteta u smislu nedjeljive vlasti i iskaz spremnosti da se odnosi unutar BiH organiziraju također sukladno srpskim i hrvatskim interesima.

Read Full Article

Kako izbjeći poslijeizborni mamurluk, poglavito u Bosni i Hercegovini

Politički izbori uvijek jednim značajnim dijelom pokazuju sve značajke ritualno-teatarskog uprizorenja ili igrokaza. Objašnjenje zašto je tome tako relativno je jednostavno. Društva i politički odnosi, čak i onda kada su stabilni i nenasilni, predstavljaju, s obzirom na prirodne ljudske spoznajne kapacitete, neke od najkompleksnijih struktura s prirodno visokim stupnjem kaotičnosti, neodređenosti i neizvjesnosti.

Read Full Article
    Zašto Visoki predstavnik s „bonskim“ mandatom nikada nije značio pozitivni pomak za Bosnu i Hercegovinu: četiri refleksije

Zašto Visoki predstavnik s „bonskim“ mandatom nikada nije značio pozitivni pomak za Bosnu i Hercegovinu: četiri refleksije

U ovim refleksijama autor brani tezu da je djelovanje Visokog predstavnika s „bonskim“ ovlastima nerazdvojivo štetno po BiH kao državu, ali i kao zajednicu entiteta, i kao zajednicu naroda i građana.

Read Full Article
    Demokracija, demokratsko predstavljanje i ustavna logika etničkih izbornih jedinica  u Bosni i Hercegovini

Demokracija, demokratsko predstavljanje i ustavna logika etničkih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini

Glavni problem s predstavnicima poput Sejde Bajramovića, Željka Komšića, ili svih kvislinga tijekom Drugoga svjetskog rata, sastoji se u tome što je riječ o nametnutim predstavnicima: oni koji ih nameću zapravo ponižavaju cijelu jednu skupinu, samim tim proizvode resentiman kod dotične skupine, potrebu za otporom, i osjećaj da se krši temeljna vrijednost, vrijednost slobodnoga i razumnog izbora.

Read Full Article

Naši sponzori

ERONET

Arhiva

Naša izdanja

Zadnje objave

    Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

Voditelj stručnog tima IDPI o legitimnom predstavljanju i pozicijama ključnih aktera

0 comment Read Full Article
Contact Form Powered By : XYZScripts.com